Foredrag:  KOMMUNIKASJON og SAMSPILL MED BARN OG UNGE 

064-Klovneforestilling juni2013 -Foto Kristin Aafløy Opdan

Foto: Kristin Aafløy Opdan

Kommunikasjon i ulike former binder oss mennesker sammen. Vi blir bedre kjent med oss selv og andre. Med kreative verktøy og et bevisst kroppspråk kan vi som voksne skape rom hvor vi møter barnet på deres egen ”frekvens”. Gjennom lek og samspill tuner vi inn på barnets nysgjerrighet og kraft. I samspillet kan vi bygge broer som stimulerer, engasjerer, motiverer og inspirerer på en helt annen måte enn verbal dialog.

Som voksen er det viktig å nullstille seg, være våken og tolke barnets signaler for å bygge tillit. Tillit er jo en tiltro til at man har gode hensikter og vil hverandre vel. I møte med små og store mennesker må vi tørre å gi noe av oss selv, for å kunne få noe tilbake. Man mister ikke status, faglighet eller troverdighet med å være åpen, ærlig og ta seg selv litt mindre høytidelig. Kanskje oppnår man heller en mer solid form for kontakt og trygghet. Humor, ærlighet og lek kan også  lage viktige pustehull i  fastlåste situasjoner.

n7JpJICrJA9iYDVk4nK08CVKi60kuWN0CzRAUSDnUjE

Foto: Kristin Aafløy Opdan

Det er viktig å ikke være redd for eller prøve å «unngå» følelser som sinne, aggresjon, frustrasjon, redsel eller oppgitthet. Disse følelsene må også taes imot med respekt, aksept og forståelse. Følelser kan også sees på som et sunnhetstegn på at reaksjonsapparatet virker. I leken kan vi bruke barnets energi, kraft og følelser inn et konstruktivt samspill.  Å svare nei er også en aktiv deltakelse.

I møte med flerspråklige barn og unge kan det visuelle, musikk, humor og poesi være brobyggende og skape en felles identitet. Gjennom kreative verktøy kan vi bli tryggere på oss selv, medmennesker og bygge tillit til miljøet vi befinner oss i. Gjennom å gjøre barnet til «spesialisten» kan man øke barnets selvfølelsen og mestringsevne.

tittefram2

(Red Nose action besøker  Norske asylmottak 2009)

I over tyve år har Elisabeth Helland Larsen brukt sitt kunstneriske verktøy i møte med mennesker. Sammen med kollegaer har hun søkt etter de skjulte scenene og publikum som ikke har et mangfoldig kulturelt tilbud. Slike scener kan være asylmottak, sykehus, barnehjem, gater eller ulike arrangementer. Hun har bla jobbet med barn på Grønland, Sør-Afrika, India, Romania, Beirut og Brasil. Kanskje kan hennes erfaringer som klovn i ulike miljøer inspirere andre til å videreutvikle sin kommunikasjon med barn og unge.

016-Elisabeth2013-Foto Kristin Aafløy Opdan                                                                      Foto: kristin Aafløy Opdan

Uten kjærlighet og oppmerksomhet visner vi som mennesker og greier ikke å fungere i samspillet. Det gjelder oss alle. Og vi som jobber med mennesker må også ta vare på oss selv slik at vi er bærekraftige til å hjelpe andre.

 

Del i sosiale medier:

Comments are closed.